CHÍNH PHỦ BANG NSW SẼ DỪNG NHẬN HỒ SƠ VISA 188 VÀ 132 TRƯỚC THỜI HẠN

12/03/2020

Tiếp nối với việc dừng nhận hồ sơ của Bang Queensland và dự kiến thay đổi của Chính phủ Liên Bang về các điều kiện của các loại visa 188 và 132, hôm qua ngày 03/03/2020, Bang NSW (Sydney) chính thức thông báo như sau:

Nhu cầu nộp hồ sơ cho chương trình Kinh doanh sáng tạo và Đầu tư (visa 188 và 132) vào Bang NSW tăng mạnh trong năm tài chính 2019-2020. Vì vậy Chính phủ Bang nhận định họ sẽ sớm đạt chỉ tiêu về số lượng hồ sơ được bảo lãnh trước khi năm tài chính kết thúc (tháng 6/2020).

Với những sự thay đổi liên tục của Chính phủ Liên Bang và Chính phủ các Bang, nếu chị quan tâm hoặc có người thân quan tâm đến việc định cư tại Úc hãy hành động ngay hôm nay để nắm bắt các cơ hội cuối cùng này.

Đối với những khách hàng đã nộp hồ sơ và được Chính phủ Bang bảo lãnh, hồ sơ của khách hàng sẽ không bị ảnh hưởng.

Viết bình luận

Back to top