MELBOURNE TẶNG PHIẾU MUA HÀNG TRỊ GIÁ 200 AUD CHO NGƯỜI DÂN ĐỂ MUA SẮM GIÁNG SINH TẠI CHỢ QUEEN VIC

04/12/2020

MELBOURNE TẶNG PHIẾU MUA HÀNG TRỊ GIÁ 200 AUD CHO NGƯỜI DÂN ĐỂ MUA SẮM GIÁNG SINH TẠI CHỢ QUEEN VIC

Hôm qua, Melbourne thông báo rằng 500 phiếu mua hàng sẽ được phát để sử dụng tại Chợ Queen Victoria, mỗi cái có giá trị là 200 AUD.

Thị trưởng Sally Capp cho biết sáng kiến này sẽ thúc đẩy các giao dịch trên thị trường. “Chợ Queen Victoria là nơi có hơn 600 doanh nghiệp nhỏ và lực lượng lao động hùng hậu với hơn 2000 người. Phần lớn các doanh nghiệp này là doanh nghiệp gia đình với chỉ một vài nhân viên, vì vậy điều quan trọng là chúng tôi phải hỗ trợ thị trường sau một năm rất khó khăn.” “

Các phiếu mua hàng có giá trị đến 11:59 tối Chủ Nhật ngày 20 tháng 12.

Người dân có thể đăng ký phiếu mua hàng trang web của Queen Victoria Market.

Các phiếu này sẽ có hiệu lực tại tất cả các cửa hàng và quầy hàng tham gia chương trình ở Chợ Queen Victoria.

Viết bình luận

Back to top