NHỮNG THAY ĐỔI LỚN VỀ VISA 489 CÓ HIỆU LỰC TỪ 16/11/2019

23/10/2019

Visa 489 - Diện tay nghề vùng chỉ định (tạm trú) sẽ đóng lại và thay vào đó là visa 491 - Visa tay nghề được bảo lãnh bởi vùng miền (xa) hoặc người thân sống tại một số khu vực nhất định.

1. Điểm số point-test sẽ được điều chỉnh theo hướng:
- Cộng 15 điểm bảo lãnh tiểu bang/người thân theo visa 491 (thay vì 10 điểm như trước đây của visa 489).
- Cộng 10 điểm cho đương đơn có bằng cấp về các chuyên ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán (STEM).
- Cộng 10 điểm cho ứng đơn không có vị hôn phối/bạn đời (độc thân).
- Cộng 10 điểm nếu vị hôn phối/bạn đời của đương đơn có tay nghề thuộc danh sách ưu tiên định cư, và có kết quả thẩm định thành công.
- Cộng 5 điểm nếu vị hôn phối/bạn đời của đương đơn có anh ngữ đạt IELTS 6.0 hoặc PTE 50 (đều các kỹ năng) hoặc tương đương.

2. Thứ tự ưu tiên để được nhận bảo lãnh từ các tiểu bang:
Ưu tiên 1: Những đương đơn có vị hôn phối/bạn đời có tay nghề thuộc danh sách ngành nghề ưu tiên.
Ưu tiên 1 (tương đương): Những đương đơn còn độc thân.
Ưu tiên 2: Những đương đơn có vị hôn phối/bạn đời có anh ngữ đạt mức competent English, tương đương với IELTS 6.0 hoặc PTE 50 (đều các kỹ năng), nhưng tay nghề không thuộc danh sách ngành nghề ưu tiên.
Ưu tiên 3: Những đương đơn có vị hôn phối/bạn đời nhưng họ không có competent English và không đạt điều kiện để được cộng thêm điểm do có tay nghề thuộc danh sách ngành nghề ưu tiên.

3. Điều kiện xin lên thường trú nhân của visa 491 sẽ khó hơn so với 489.
- Thường trú nhân của via 491 là visa 191.
- Để đủ điều kiện xin lên thường trú nhân 191, đương đơn cần:
+ Có ít nhất 03 năm làm việc toàn thời gian và đóng thuế thu nhập tối thiểu theo luật.
+ Thực hiện đúng cam kết theo bảo lãnh của bang.
+ Sống, làm việc, học tập tại bang xin bảo lãnh.

Viết bình luận

Back to top